Nieuwe stamkaarten

Stamkaarten ontvangen van het CBG. Jetze Schenginga blijkt nog twee kinderen te hebben, Jantje en Remmert en een stiefzoon Jan Cornelis. De stamkaart van Anna Jongstra levert de kinderen op waarvan het bestaan bleek uit de ontvangen formulieren. Petronella blijkt Pietje Schingenga te zijn, geboren 29-03-1921.
Tevens geeft de stamkaart van Reinskje Schaafsma de kinderen, die uit sneek blijken te komen.

Geslacht van Schengen

Speurtocht op Internet. De bron van het Coat of Arms certificaat gevonden. Het wordt interessant om een mogelijke verband te onderzoeken met de families, van Schengen, van Schingen en Schengen. Er zijn afbeeldingen van familiewapens in de Heraldische Databank van het CBG en in de catalogus van het CBG wordt gerefereerd naar Genealogieën van deze families. Er is ook een geslacht -van Schenge- afkomstig uit zeeland. Goed om een en ander te onderzoeken, zie memo CBG048.