Transcripties

Om het opzoeken en naslaan van gegevens uit de verschillende aktes makkelijker te maken, lijkt het goed om transcripties van de aktes te maken. Dit moet in de komende week gebeuren. Ondertussen is er een aanvraag onderweg naar het CBG voor persoonskaarten van familieleden die na 1934 zijn overleden. Misschien geven die kaarten een link met de huidige familie in leven.

Kadastrale Atlas

Vandaag de HisGis van Wymbritseradeel met de post ontvangen. De kaart van Oosterwierum geeft heel goed de situatie in 1832 weer. Helaas komen de perceelnummers niet overeen met de nummers die in de adressen van de familienamen Database van 1811 voorkomen. Bij de altlas is een lijst van perceeleigenaren en vruchtgebruikers toegevoegd, hier komt Schingenga niet in voor. Misschien is de lijst te gebruiken om adressen uit het familienamen bestand van 1811 te koppelen met de percelen en een idee te krijgen welke percelen nummer 45 mogelijk zijn geweest.