Nieuwe stamkaarten

Stamkaarten ontvangen van het CBG. Jetze Schenginga blijkt nog twee kinderen te hebben, Jantje en Remmert en een stiefzoon Jan Cornelis. De stamkaart van Anna Jongstra levert de kinderen op waarvan het bestaan bleek uit de ontvangen formulieren. Petronella blijkt Pietje Schingenga te zijn, geboren 29-03-1921.
Tevens geeft de stamkaart van Reinskje Schaafsma de kinderen, die uit sneek blijken te komen.

Geslacht van Schengen

Speurtocht op Internet. De bron van het Coat of Arms certificaat gevonden. Het wordt interessant om een mogelijke verband te onderzoeken met de families, van Schengen, van Schingen en Schengen. Er zijn afbeeldingen van familiewapens in de Heraldische Databank van het CBG en in de catalogus van het CBG wordt gerefereerd naar Genealogieën van deze families. Er is ook een geslacht -van Schenge- afkomstig uit zeeland. Goed om een en ander te onderzoeken, zie memo CBG048.

Gemeentearchief Amsterdam

Met Wybe naar het Gemeente Archief in Amsterdam geweest. Het gezinskaartenbestand is in de oorlog vernietigd. Daarvoor is het gelukkig in 1935 op film gezet. Deze films worden nu gedigitaliseerd waardoor de informatie tot ±1935 alsnog beschikbaar komt. Het digitaliseren van de gezinskaarten was op deze dag gevorderd tot de letter “r”. Hierdoor konden er geen kaarten van de Schingenga’s bekeken worden. Wel waren de kaarten van de aangetrouwde familieleden beschikbaar, zoals; Fledderman, van der Belt, Gerrits.

gasd_1_stadsarchiefTevens een nieuwe aanvraag voor een drietal persoonskaarten op de bus gedaan.

Vragenlijsten verwerken

Deze maand zijn de formulieren die door de familie zijn teruggestuurd in de database verwerkt. De reacties van de familie zijn boven verwachting. Deze maand ook telefonisch contact gehad met de familie R. R. Schinginga uit Zwaag en Christa Schingenga uit Leeuwarden. Christa’s zwager stuurt een formulier op en foto’s. Christa heeft informatie per e-mail opgestuurd.

Geweldige response

Op zes na zijn nu alle brieven positief beantwoord. Deze week de vragenlijsten verstuurd. Ook eentje naar Duitsland. De lijst met brief is weer vertaald door Frits Lutterop.
Genlias is nog steeds uit de lucht. Gelukkig is het Rijksarchief begonnen met eigen overlijdensaktes en geboorteaktes. Uit deze lijsten weer een aantal overlijdensaktes geselecteerd waarvoor morgen de kopieaanvraag in de e-mail gaat.