Kadastrale Atlas

Vandaag de HisGis van Wymbritseradeel met de post ontvangen. De kaart van Oosterwierum geeft heel goed de situatie in 1832 weer. Helaas komen de perceelnummers niet overeen met de nummers die in de adressen van de familienamen Database van 1811 voorkomen. Bij de altlas is een lijst van perceeleigenaren en vruchtgebruikers toegevoegd, hier komt Schingenga niet in voor. Misschien is de lijst te gebruiken om adressen uit het familienamen bestand van 1811 te koppelen met de percelen en een idee te krijgen welke percelen nummer 45 mogelijk zijn geweest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.