Kadastrale Atlas

Vandaag de HisGis van Wymbritseradeel met de post ontvangen. De kaart van Oosterwierum geeft heel goed de situatie in 1832 weer. Helaas komen de perceelnummers niet overeen met de nummers die in de adressen van de familienamen Database van 1811 voorkomen. Bij de altlas is een lijst van perceeleigenaren en vruchtgebruikers toegevoegd, hier komt Schingenga niet in voor. Misschien is de lijst te gebruiken om adressen uit het familienamen bestand van 1811 te koppelen met de percelen en een idee te krijgen welke percelen nummer 45 mogelijk zijn geweest.

Bezoek Oosterwierum

Een heel succesvol weekend. Samen met Wiebe naar Oosterwierum geweest, de geboorte- en woonplaats van Douwe Gatzes en zijn vader Gatze Jantjes. De kerkmeester van de Nederlands Hervormde Kerk en zijn vrouw hebben een buurtsuper in Oosterwierum. De kerkmeester was niet aanwezig maar zijn vrouw wist ons te vertellen dat Oosterwierum vroeger een terp was met een kerk in het midden en boerderijen rondom. Die boerderijen waren genummerd, geen straat dus. Dat leek te kloppen met het adres dat Douwe in 1811 opgaf “Oosterwierum 45”. De terp is afgegraven, maar een deel van de kerk staat er nog. Daar hebben we nog wat foto’s gemaakt.
We hebben de gegevens en ons telefoonnummer achtergelaten voor de kerkmeester. Volgens zijn vrouw zijn er nog kerkregisters en grafstenen van opgeruimde graven, wie weet!

De Bron inzicht

Vandaag de akten geïnventariseerd en in de database verwerkt. Daarna een Genealogie overzicht gemaakt van de families. Alles lijkt nu definitief terug te voeren naar Oosterwierum, stamvader Gatse Jantje Schingenga en Trijntje Douwes Stienstra.

easterwierrum groeten uit 1907 [640x480]Uit de akten blijkt dat handtekeningen en de geschreven officiële tekst in tegensparaak zijn (schingenga, schengenga, schenginga etc..). Er is geen systeem in te vinden, dus noem ik voorlopig iedereen Schingenga omdat die toch het meeste voorkomt.

Wiebe heeft nog wat geboortedatums en partner gegevens opgezocht, die zijn in de kaartenbak verwerkt.